ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าว ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป วาไรตี้ ตลาด หางาน
แม่น้ำแม่กลอง สายเลือดใหญ่ แห่งลุ่มแม่น้ำภาคตะวันตก ที่ไหลผ่านจ.ราชบุรี

แม่น้ำแม่กลอง เป็นแม่น้ำสำคัญทางซีกตะวันตกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ถือกำเนิดจากหุบเขาและที่สูงในเทือกเขาถนนธงชัย – ตะนาวศรีที่กั้นเขตแดนประเทศไทยออกจากประเทศพม่า ต้นกำเนิดของแม่น้ำนี้อยู่ในเขตจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งแยกลำน้ำนี้ออกเป็นสองแคว

แควที่อยู่ในเขตจังหวัดตาก เรียกว่า แควใหญ่ หรือ แควศรีสวัสดิ์ แควที่เกิดในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เรียกว่า แควน้อย หรือ แควไทรโยค

ทั้งสองแควนี้ไหลมาสมทบกัน ณ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กลายเป็นแม่น้ำใหญ่เรียกว่า แม่น้ำแม่กลอง ไหลผ่านอำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง อำเภอท่าเรือ และอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีมายังอำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม อำเภอเมืองราชบุรี เข้าเขตอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามไปออกอ่าวไทย

ลักษณะภูมิประเทศตามเส้นทางที่แม่น้ำแม่กลองไหลลงมาตั้งแต่ต้นน้ำนั้น อาจแบ่งลุ่มแม่น้ำแม่กลองออกได้เป็น 2 บริเวณ คือ บริเวณแม่น้ำแม่กลองตอนบนและตอนล่าง โดยเริ่มแต่เขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีที่ลำน้ำแควใหญ่และแควน้อยไหลมาบรรจบกันขึ้นไปยังที่สูงในเทือกเขาที่เป็นต้นน้ำเป็นเขตลุ่มแม่น้ำกลองตอนบน ส่วนบริเวณที่เป็นแม่น้ำแม่กลองตอนล่างคือสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองจากเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี ผ่านจังหวัดราชบุรี ไหลลงสู่อ่าวไทยที่ จ.สมุทรสงคราม หรือเคยมีนักการเมืองสมัยหนึ่ง เคยแบ่งแม่น้ำแม่กลองออกเป็น ต้นน้ำ (กาญจนบุรี) กลางน้ำ (ราชบุรี) และปลายน้ำ (สมุทรสงคราม) ในตอนที่นักการเมืองเหล่านั้น จะลงมือทำร้ายแม่น้ำแม่กลอง โดยการขุดแม่น้ำแม่กลองให้ลึกลงไป เพื่อทำเป็นฟลัดเวย์

แม่น้ำแม่กลอง สายเลือดใหญ่ แห่งลุ่มแม่น้ำภาคตะวันตก ที่ไหลผ่านจ.ราชบุรี เปิด 9 ประตู สู่เมืองลับแล ของจังหวัดราชบุรี กับความโลภของมนุษย์ “หลวงพ่อห้อง พุทธรักขิโต” พระเกจิดัง วัดช่องลม จ.ราชบุรี
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com