ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าวรอบเมือง ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป หางาน
สำเนียง “เหน่อ” แบบราชบุรี มาจากไหน

เหน่อหมายถึง เสียงพูดเพี้ยนไปจากสำเนียงที่ถูกถือว่าเป็นมาตรฐาน เช่น เสียงเหน่อ, พูดเหน่อ [สรุปจากพจนานุกรม ฉบับมติชน พ.ศ.2547 หน้า 933] ลาวเรียก เหน้อ เช่น เสียงเหน้อ พูดเหน้อ [สรุปจากสารานุกรมภาษาอีสาน-ไทย-อังกฤษโดย ปรีชา พิณทอง พ.ศ.2532 หน้า 894]

เหน่อราชบุรี คือเสียงพูดของคนเมืองโอ่ง เมืองคนงาม หรือเมืองคนสวย ที่เวลาพูดออกไปแล้ว เพี้ยนไปจากสำเนียงมาตรฐานของยุคปัจจุบัน คือสำเนียงบางกอก เริ่มอย่างกว้างๆ ตั้งแต่หลังสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี พ.ศ. 2325

เหน่อราชบุรี มาจากไหน

มาจากรากฐานเดียวกันกับ จังหวัดทางภาคตะวันตก เช่น สุพรรณบุรี , กาญจนบุรี , นครปฐม เป็นต้น มีร่องรอยหลายอย่างที่ชวนให้เชื่อว่า มาจากสำเนียงลาวลุ่มน้ำโขง ซึ่งเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางคมนาคมการค้าเข้าลุ่มน้ำน่าน-ยม (ภาคตอนบน) แล้วลงฟากตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา (ภาคกลาง ตอนล่าง) ดังนี้

1. สำเนียงชาวหลวงพระบางปัจจุบันใกล้เคียงมากกับสำเนียงเหน่อสุพรรณ

2. เส้นทางคมนาคมจากลุ่มน้ำโขง ลงฟากตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านลุ่มน้ำเลย (จ.เลย) ลุ่มน้ำน่าน (จ.อุตรดิตถ์-พิษณุโลก) ลุ่มน้ำยม (จ.สุโขทัย) ปัจจุบันท้องถิ่นเหล่านี้พูดสำเนียงเหน่อ โดยเฉพาะ จ.เลย ใกล้ทางหลวงพระบาง

3. นิทานขุนบรม มีลูกชาย 7 คน แยกย้ายไปก่อบ้านสร้างเมือง คนโตไปอยู่เมืองหลวงพระบาง คนที่ห้าไปอยู่เมืองอโยธยา หมายถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยา บริเวณสุพรรณภูมิถึงอโยธยา

เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมว่าอำนาจของภาษาและวัฒนธรรมไต – ไท เคลื่อนที่จากลุ่มน้ำโขงลงลุ่มน้ำเจ้าพระยา

และจากความเชื่อดังกล่าว เนื่องจาก จังหวัดราชบุรี สำเนียงเหน่อ จะมีความใกล้เคียงกับเหน่อสุพรรณอยู่มาก แต่ด้วยระยะทางที่ห่างออกไป ทำให้ เหน่อแบบราชบุรี จะมีความนุ่มนวล และความเหน่อที่ลดลงไป เหน่อแบบไม่รู้ตัว

ที่มา https://www.silpa-mag.com/club/miscellaneous/article_14777

"ก็แม่นั่งอยู่ที่ฝาโลง" เปิดเรื่องชวนหลอน ตายทั้งกลม ที่ทำให้คนราชบุรีหวาดผวา ราชบุรีมีดีสมัยพุทธกาล เชื่อว่าพระพุทธรูปองค์แรกของสยามประเทศอยู่ที่นี่ ที่เขางู เปิด 9 ประตู สู่เมืองลับแล ของจังหวัดราชบุรี กับความโลภของมนุษย
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com